Îscrierea la Turneul Amical de Fotbal ”FSF Briceni” 2016 este declarată deschisă

Îscrierea la Turneul Amical de Fotbal ”FSF Briceni” 2016 este declarată deschisă. La turneu pot participa formațiile din Briceni și Ocnița. +Formatul și Regulamentul Turneului -Lotul final al echipei trebuie să fie format din 8 jucători (întocmirea listei jucătorilor, precizarea datei nașterii(vîrstei), menționarea jucătorilor anilor 98/98, menționarea căpitanului) -La turneu pot participa jucătorii cu categoria de vîrstă 2000/în jos (15 ani și mai mici), însă datorită faptului că echipele au trecut o etapă de tranziție a lotului, mulți jucători plecînd la colegii, va fi permisă includerea în lot a 2 jucători cu categoria de vîrstă 98/99. -Înscrierea va dura pînă pe 01.05.2016 după care va fi întocmit calendarul și grupele turneului. -Pentru încălcarea regulamentului turenului echipele vor fi supuse penalizărilor tehnice, și în dependența încălcărilor este posibilă descalifiarea definitivă a echipei din turneu sau a jucătorilor. ***

Регистрация в товарищеском турнире ”FSF Briceni” 2016 объявляется открытым. В турнире могут принять участие коллективы из Бричень и Окница. +Формат турнира и правила -команда должна состоять из 8 игроков (список игроков, с указанием даты рождения (возраст) -Игроки турнира могут участвовать в возрастной группе 2000/вниз (15 и моложе) но имея в виду что команды потеряли игроков которые пошли в колледжах, будет разрешено включать в команду 2 игроков 98/99 года рождения. -Регистрация продолжаться до 01/05/2016 после чего будет сформирован календари и группы турнира -За нарушения регламента последуют технические штрафы вплоть до дисквалификацию команды и игроков.